วิธีการสมัครในระบบเครือข่าย

 
SMS Package ค่าบริการเพียง 29 บาท ต่อเดือน ฟรี 15 วัน
Mgr Hot News

กด * 7513 โทรออกแล้วกด 1

กด * 7513 โทรออกแล้วกด 2

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวการเมือง
เข้าเมนู write Message
พิมพ์ R
ส่งไปที่หมายเลข 1951520

เข้าเมนู write Message
พิมพ์ C
ส่งไปที่หมายเลข 1951520

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวหุ้น/ธุรกิจ
เข้าเมนู write Message
พิมพ์ R
ส่งไปที่หมายเลข 1951530

เข้าเมนู write Message
พิมพ์ C
ส่งไปที่หมายเลข 1951530

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวกีฬา/บันเทิง
เข้าเมนู write Message
พิมพ์ R
ส่งไปที่หมายเลข 1951540

เข้าเมนู write Message
พิมพ์ C
ส่งไปที่หมายเลข 1951540

 

 
SMS Package ค่าบริการเพียง 29 บาท ต่อเดือน ฟรี 15 วัน
Mgr Hot News

โทรไปที่ * 468200011

โทรไปที่ * 468200099

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวการเมือง
โทรไปที่ * 468200111

โทรไปที่ * 468200199

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวหุ้น/ธุรกิจ
โทรไปที่ * 468200211

โทรไปที่ * 468200299

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวกีฬา/บันเทิง
โทรไปที่ * 468200311

โทรไปที่ * 468200399

 

 
SMS Package ค่าบริการเพียง 29 บาท ต่อเดือน ฟรี 15 วัน
Mgr Hot News

Write Message พิมพ์ HOT  ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวการเมือง

Write Message พิมพ์ POL   ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวหุ้น/ธุรกิจ

Write Message พิมพ์ BIZ     ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวกีฬา/บันเทิง

Write Message พิมพ์ ENT  ส่งไปที่หมายเลข 4682000

 
Mgr Hot News

Write Message พิมพ์ CHOT  ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวการเมือง

Write Message พิมพ์ CPOL   ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวหุ้น/ธุรกิจ

Write Message พิมพ์ CBIZ     ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวกีฬา/บันเทิง

Write Message พิมพ์ CENT  ส่งไปที่หมายเลข 4682000

 

 
SMS Package ค่าบริการเพียง 29 บาท ต่อเดือน
Mgr Hot News

Write Message พิมพ์ HOT  ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวการเมือง

Write Message พิมพ์ POL   ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวหุ้น/ธุรกิจ

Write Message พิมพ์ BIZ     ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวกีฬา/บันเทิง

Write Message พิมพ์ ENT  ส่งไปที่หมายเลข 4682000

 
Mgr Hot News

Write Message พิมพ์ CHOT  ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวการเมือง

Write Message พิมพ์ CPOL   ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวหุ้น/ธุรกิจ

Write Message พิมพ์ CBIZ     ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวกีฬา/บันเทิง

Write Message พิมพ์ CENT  ส่งไปที่หมายเลข 4682000

 
*หมายเหตุ
  • บริการส่งข่าว SMS เฉลี่ย 8 ข่าวต่อวัน
  • ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคิดเงินค่าบริการ หากมีการใช้บริการก่อนวันครบกำหนดหมดอายุ
  • ค่าบริการข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   All site contents copyright © 2008 Thaiday Dot Com Co., Ltd.

วิธีสมัคร |  โปรโมชั่น  |  ประชาสัมพันธ์ |  แจ้งปัญหาการใช้งาน  |  ติดต่อสอบถาม